Colonel (citroensorbet met vodka Belvedere)

hartje